برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل

ضمن سلام و احترام.
محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی

دانلود پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی با شیوه نمره گذاری،  روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 15 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه ابراز وجود گمبریل  و ریجی :

پرسشنامه  ابراز وجود بر اساس آزمون  ابراز وجود  توسط گمبریل و ریجی( 1975) تهیه شده است و دارای 40 ماده اصلی می باشد که در برخی از مواد آن به دلیل عدم تطابق با فرهنگ ایرانی، تغییراتی در آن داده شده است، و به 22 سوال رسیده است. هر ماده آزمون یک موقعیتی را که مستلزم رفتار جرآت ورزی است را نشان می دهد از آزمودنی خواسته می شود که برای پاسخ دادن به سوالات بر حسب یک مقیاس درجه بندی 5 گزینه ای عمل نماید. این آزمون دارای چند رشته سوال است: الف) رد کردن تقاضا ب) بیان کردن محدودیت های شخصی ج) پیش قدم شدن در آعاز یک برخورد اجتماعی و بیان احساسات مثبت ج) کنار آمدن و قبول انتقاد چ) قبول تفاوت داشتن با یکدیگر ح) ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد خ) پسخوراند منفی. این پرسشنامه بر خلاف سایر پرسشنامه های جرات ورزی برای افراد خاصی ساخته نشده است و سوالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد ( ارجمند، 1386).

 

 

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه ابراز وجود گمبریل  و ریجی 

از نظر میزان پایایی، همبستگی بالایی بین ماده های آزمون با یکدیگر قرار دارد. بار عاملی ماده های مختلف آزمون بین 39 تا 70 درصد گزارش شده است. ضریب پایایی توسط گمبریل و ریجی 81/0 گزارش شده است.پس از حذف 18 ماده و هماهنگی با فرهنگ ایرانی ضریب پایایی توسط شهره آملی(1373) در انستیتو روانپژشکی تهران بر روی 40 دانش آموز دختر راهنمایی با فاصله زمانی 25 روز، 82/0 تعیین شد( محمودی و همکاران، 1383).  پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن 80/0 برآورد گردیده است.  روایی  صوری این پرسشنامه توسط  استادان دانشگاه مورد تایید واقع  گردیده و روایی عاملی ماده های این آزمون  بین 39/0 تا 75/0 گزارش شده است (بهرامی، 1375).

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه ابراز وجود گمبریل  و ریجی 

ماده های این مقیاس دارای 5 گزینه است: 1- بسیار زیاد ناراحت می شوم2) زیاد ناراحت می شوم3) به طور متوسط ناراحت می شوم4) کمی ناراحت می شوم5) اصلا ناراحت نمی شوم. آزمودنی ها یکی از این گزینه ها را انتخاب می کند و علامت می زند. در این مقیاس ماده ها بر اساس مقادیر «1، 2، 3، 4، 5» نمره گزاری می شوند در پایان حاصل جمع نمرات میزان جرات ورزی فرد را نشان می دهد.( ارجمند، 1386).
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

خرید فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دریافت فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

خرید پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دریافت نمونه سوال برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

خرید پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دریافت مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

خرید فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

خرید مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از download

دانلود مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

خرید پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دریافت فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

خرید نمونه سوال برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دریافت فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

خرید فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دریافت فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

خرید کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از www

دانلود مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دریافت پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

خرید فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دریافت کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

خرید تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دریافت تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

خرید فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

خرید فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود نمونه سوال برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از pdf

دانلود کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دریافت فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

خرید نمونه سوال برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

خرید فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دریافت فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دریافت فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دانلود کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از word

دریافت تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

خرید تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود پروژه برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دریافت کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دریافت مقاله برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود فایل برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دریافت فایل pdf برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

خرید کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دانلود کارآموزی برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

دریافت فایل word برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free

خرید تحقیق برترین پکیج پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی – دانلود فایل از free


مطالب تصادفی